به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ کلیه متقاضیانی که برای دکتری پژوهش محور ثبت نام کرده اند، می توانند امروز ساعت 14 با مراجعه به سایت www.azmoon.net از وضعیت خود مطلع شوند.

پرونده متقاضیان با توجه به حد نصاب‌های معدل و ضرایب تعیین شده بر اساس رشته انتخابی داوطلبان بررسی  و حائزین شرایط اولیه امروز اعلام گردید.

زمان و محل مصاحبه داوطلبان رشته‌های مختلف از طریق همین سامانه و به تدریج اعلام می شود.

دعوت شدگان به مصاحبه می‌بایست فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی که زمان ثبت نام ارسال کرده‌اند به ضمیمه پروپوزال طرح تحقیقاتی، اصل مدرک کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد و کلیه سوابق و تولیدات علمی و پایان نامه کار‌شناسی ارشد و ریز نمرات خود را به همراه داشته باشند.

حضور استاد راهنما با تصویر حکم کارگزینی خود در جلسه مصاحبه ضروری می باشد و در صورت عدم حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه، مصاحبه متقاضی کم لن یکن تلقی می گردد و مسئولیتی متوجه دانشگاه نمی باشد. نتیجه نهایی پذیرش دوره دکتری پژوهش محور پس از انجام مصاحبه علمی از طریق همین سامانه اعلام می گردد