به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ داوطلباني كه تاكنون در آزمون كارشناسي ارشد ثبت نام نکرده اند و يا اطلاعات خود را به صورت نادرست وارد کرده اند از 25 تا 30 بهمن ماه می توانند با مراجعه به سايت سنجش http://www.sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام يا ويرايش ثبت نام خود اقدام نمایند.

همچنین 190 نفر تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اعلام گردیده و داوطلباني كه سال گذشته در اين آزمون شركت نمودند مي‌توانند از امروز با مراجعه به سايت سنجش اقدام نمایند.