به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به ریاست دکتر فرهادی(وزیر علوم تحقیقات و فناوری) جلسه شورای گسترش آموزش عالی تشکیل گردید، که درآن 108 رشته-محل دکتری و 241 رشته-محل کارشناسی ارشد جدید دانشگاه آزاد اسلامی  تصویب شد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات این رشته-محل ها و خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد گردید.