معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور از کسب مجوز راه اندازی ۵ رشته دکتری در مراکز دانشگاه پیام نور خبر داد.
دکتر دل افکار در این باره اظهار داشت: با توجه به رای موافق شورای گسترش با دایر شدن پنج رشته دکتری شیمی آلی گرایش شیمی آلی در مرکز زنجان، دکتری علوم قرآن و حدیث در مرکز آران و بیدگل، دکتری زبان و ادبیات فارسی مرکز تهران جنوب، دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه مرکز اصفهان و شیمی گرایش دکتری شیمی تجزیه مرکز کرمان، انشاء الله بعد از انجام مراحل قانونی از سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳ در رشته های فوق پذیرش دانشجو خواهیم داشت.
دکتر دل افکار همچنین با اشاره به خبر دیگری اظهار داشت: دانشگاه های پیام نور واحد کرج و یزد پس از احراز شرایط لازم، به مرکز تبدیل شدند.