به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر حسین توکلی گفت: پس از پایان برگزاری آخرین جلسه آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته ٩٤در عصر جمعه،١٧بهمن ماه، کلید سوالات هریک از کدرشته های امتحانی این آزمون از ساعت ١٨یکشنبه 26 بهمن ماه روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد.

برای اجرای این آزمون جمعا ٢٣هزار و ٢٢٧سوال تستی چهار گزینه ای با ٩٢هزار و ٩٠٨گزینه برای داوطلبان 6 گروه آزمایشی علوم انسانی،علوم پایه،فنی و مهندسی،کشاورزی و منابع طبیعی،هنر و دامپزشکی طراحی گردید.

داوطلبان میتوانند هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آن دارند از روز دوشنبه ٢٧بهمن ماه تا روز دوشنبه چهارم اسفندماه منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش ارسال نمایند.