به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حمید میرزاده گفت: مهرماه ۱۳۹۲ تعداد کل واحد های دانشگاه آزاد ۴۷۲ واحد بود که اکنون این تعداد به ۴۰۰ واحد کاهش یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: ۷۲ واحد دانشگاه یا در واحدهای مادر ادغام شده، یا تغییر کاربری داده اند و یا فعالیت آنها پایان یافته  از این رو واحد های فعال دانشگاه آزاد در حال حاضر ۴۰۰ واحد می باشد.

همچنین گفت: وقتی رییس دانشگاه شدم، از مجموع ۴۷۲ واحد دانشگاه، ۲۳۵ واحد زیانده بود که این تعداد اسفند سال گذشته به ۱۷۲ واحد کاهش یافت و در حال حاضر تعداد واحد های زیانده زیر ۱۰۰ واحد میباشد.