به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر علوی فاضل گفت : برای مرحله مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، متناسب با ظرفیت هریک از رشته های امتحانی حدود 24 هزار نفر به مصاحبه دوره دکتری تخصصی دعوت می شوند. زمان اعلام مصاحبه نیز خرداد ماه سال آینده می باشد.

آزمون دکتری تخصصی سال 94 در کمال صحت و سلامت برگزار شد و معاونت سنجش و پذیرش توانست با استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه خود بار دیگر در برگزاری آزمون درخشش از خود نشان دهد که من همینجا از همه آنان تشکر می کنم.