به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ داوطلبان می توانند از 11 تا 25 بهمن ماه جاری به سایت ثبت نامی معاونت آموزشی به آدرس er.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و اسکن مدارک خود اقدام کنند.
همچنین برای اطلاع از دستوالعمل ثبت نام، ظرفیت ها و منابع این آزمون به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس education.tums.ac.ir مراجعه کنند.
این آزمون (فلوشیپ) سال 1394 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد