به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر، بيست و هفتمین دوره آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت در روز 30 بهمن در دو حوزه تهران و اصفهان برگزار می شود و متقاضیان با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 28 و 29 بهمن بر روی سایت مرکز سنجش قرار می گیرد. آزمون روز 30 بهمن برگزار می شود، کارنامه داوطلبان در 6 اسفندماه توزیع می شود.

این آزمون 100 پرسش در سطح استاندارد تافل (30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری) و 100 نمره (بدون نمره منفی) دارد.