به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا، آزمون جامع پیش کارورزی به صورت آسکی یکی از روش های ارزیابی توانمندی دانشجو ها می باشد به طور معمول در تمامی دانشگاه ها برگزار می شود و این آزمون در حوزه مهارت های بالینی کاربرد دارد

دانشجویان برای ورود به دوره کارورزی یا انترنی ملزم به شرکت در آن می باشند و نمره منفی ندارد بلکه نمره آن تشویقی می باشد به این صورت که هر نمره ای که دانشجویان در این آزمون کسب کنند به نمره کتبی جامع پیش کارورزی آنها اضافه می شود.

این آزمون برای اولین در سال 94 و پس از پایان دوره انترنی برگزار و در صورت عدم قبولی، دانشجو در این آزمون حق طبابت و شرکت در آزمون رزیدنتی را ندارد.