به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامیکلیه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که به دلایل مختلف ادامه تحصیل نداده اند، ترک  تحصیل یا در صورت قبولی موفق به ثبت نام نشده اند و یا دانشجوی انصرافی هستند،  برای ادامه تحصیل براساس نظر شورای آموزشی حوزه علوم پزشکی دانشگاه فقط میتوانند در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94  ثبت نام و ادامه تحصیل بدهند.

شرایط بازگشت به تحصیل :

مراکز آموزشی و واحدهای دانشگاهی  در خصوص این افراد موظفند نسبت به احراز سوابق آموزشی، آزمون و دانشجویی متقاضی طبق ضوابط ثبت­ نام اقدام کنند.

 واحدهای گذرانده شده قبلی دانشجو باید طبق آئین نامه های رشته ها و مقاطع مختلف گروه پزشکی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل سازی شود.

 امکان انتقال و ادامه تحصیل در نزدیک ترین واحد دانشگاهی با هماهنگی و نظر مرکز توسعه آموزش پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه، در صورت دایر نبود رشته تحصیلی در واحد دانشگاهی

نیمسال های عدم مراجعه بدون احتساب در سنوات و بدون دریافت هیچگونه شهریه ای اعم از ثابت و متغیر لحاظ میشود و شهریه طبق دانشجویان ورودی جدید محاسبه و اخذ میشود.

ثبت ­نام با تأخیر پذیرفته شدگان گروه پزشکی حداکثر یکسال بعداز اعلام قبولی امکان پذیراست و برایقبول شدگان سال­های قبل اجرا نمی شود.

تبصره: موارد خاص منوط به اخذ مجوز لازم از کمیسیون موارد خاص حوزه علوم پزشکی دانشگاه می باشد

این بخشنامه فقط یکبار برای نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 قابل اجرا است.