به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور دکتر محمدعلی کریمی گفت یکی از تغیرات آزمون ارشد امسال ظرفیت آموزش الکترونیکی 20 نفر افزایش یافته است.

در سال گذشته ظرفیت الکترونیکی 20 نفر بوده، این میزان امسال به 40 نفر افزایش یافت

تغییرات دیگر این است که 25 رشته به دفترچه اضافه شده است .