به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ روابط عمومی وزارت علوم، آخرین وضعیت رشته محل های مجاز دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش از طریق سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد
داوطلبان شرکت کننده آزمون های کارشناسی و دکترای تخصصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با مراجعه به سایتwww.msrt.ir از وضعیت رشته محل های مجاز دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش اطلاع پیدا کنند