به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش عبدالرسول عمادی گفت :کنکور به تمام معنی حذف نمیشود  و رقابت در رشته‎های شاخص دانشگاه‎های مطرح همچنان باقی می ماند

سوابق تحصیلی در کنکور امسال مانند سالهای گذشته تأثیر 25درصدی دارد. میزان این درصد سالانه باید افزایش یابد.

داوطلبان برای دستیابی به موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه  سه راه  دارند 1- بر اساس سوابق تحصیلی، 2- فرد علاوه بر سوابق  تحصیلی در کنکور نیز شرکت می‎کند و 3- فرد فقط در کنکور شرکت می‎کند که امیدواریم در سال‎های آینده این اختیار در کشور ایجاد شود و هر کس بر اساس شرایط خود عمل کند