به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر ؛ دکتر محمد اخباری با اشاره به اینکه، مأموريت اصلي نظام علمي ـ كاربردي تبديل شدن دانشگاه جامع به "قطب علمي مهارت‌آفريني و كارآفريني" مبتني بر ثروت‌آفريني مي‌باشد گفت : رویکرد "راهبردها" و اقدامات ضرورتاً باید از جنس "توسعه متوازن" و با توجه به اسناد بالادستی تنظیم شود. 

وی منطبق بودن اهداف با "واقعیات جامعه و به ویژه بازارکار" را یک اصل دیگر دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام و تاکید کرد در برنامه‌ریزی استراتژیک لازم است آرمان گرایی از جنس "قابل دسترس" تعيين شود.

اخباری افرود: در راهبردهاي كليدي لازم است "سياست‌هاي اصل 44" مورد توجه خاص قرار گیرد، همچنین در تمامی استراتژی های توسعه‌ای لازم است قابلیت انطباق با "طرح آمایش سرزمین و مطالعات ژئو" را داشته و این طرح‌ها با دقت بررسی، مطالعه و مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی ارتباطات بین‌الملل و استفاده از تجربیات جهانی و خارج شدن از جزیره‌ای عمل کردن با اولویت منطقه و جهان اسلام و چابک‌سازی سيستم از نظر اداری و نیروی انسانی و عدم تصدی‌گری دولت بسیار دیگر راهبردهای این نظام آموزشی اعلام کرد.

اخباری گفت: برنامه های پیشنهادی لازم است بلند مدت و از طريق متدولوژی علمی و متناسب با برنامه های 5 ساله تنظیم  و با توجه به اهمیت بحث پژوهش در مباحث مدیریتی و توسعه، لازم است "پژوهش موتور متحرک" سایر فعالیت‌های دانشگاه تلقی شود.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی، بر بحث بازبینی و "سازماندهی و ساماندهی مجدد نظام آموزشی" منطبق با "مباحث علمی روز دنیا" تأکید کرد و اظهار داشت: شعار کلیدی اقدامات ما "حداقل زمان"، "حداقل هزینه"و "حداکثر بهره‌وری" می باشد.

وی در پایان سخنان خود ، تاکید کرد : توسعه رشته‌ها" لازم است با لحاظ ويژگي‌ها و مأموريت‌هاي نظام علمي ـ كاربردي و "مبتني بر بازاركار" انجام پذیرد.