سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص ثبت‌نام و شركت در  آزمونهای ورودی تحصيلات تكميلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپيوسته داخل) و دوره‌های دكترای (Ph.D) سال 1393 بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضی شركت كننده در آزمون رشته حسابداری كه در يكی از آزمونهای مذكور ثبت‌نام كرده‌اند می رساند كه «سؤالات درس حسابرسی براساس استاندارد حسابرسی سال 1392» طراحی می گردد.