به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر، قائم مقام بنیاد ملی نخبگانسعید سهراب پور گفت: طبق آیین نامه جدید، به دانشگاهها ابلاغ شده تا نخبگان را مورد ارزیابی و شناسایی قرار دهند و براین اساس به دانشجویان برتر در چهار حوزه آموزش، پژوهش، کارآفرینی و فرهنگی امتیاز دهند، از این رو این مسئولیت از دوش بنیادملی نخبگان برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه برای دانشگاهها سخت است که  این آیین نامه را اجرایی کنند، افزود: دانشگاهها به دلیل آنکه نیاز به نیروی انسانی دارند، امتیازدهی به نخبگان را سخت می دانند و این موضوع بیشتر در دانشگاههایی دیده می شود که بیشترین آمار نخبگان را به خود اختصاص داده اند.

سهراب پور در ادامه اظهار داشت: بیشترین آمار نخبگان در دانشگاههایی مانند صنعتی شریف، تهران، علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و علوم پزشکی شهیدبهشتی است این درحالی است که بهترین دانشگاههای استانها ممکن است پنج نخبه داشته باشند.

به گفته وی وجود تعداد زیاد نخبه در یک دانشگاه، رسیدگی و امتیاز دهی به نخبگان را برای دانشگاهها مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 3 الی4 نخبه با بنیاد ملی نخبگان تماس گرفته اند و از اینکه حق نخبگی را هنوز دریافت نکرده اند، اعتراض داشتند، افزود: دانشجویان نخبه باید به موقع پول خود را بگیرند لذا دانشگاهها باید در این خصوص پاسخگو باشند.