به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر، دکتر احمد غلامی مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان در خصوص دعوت به مصاحبه دانشجویان بورسیه فراخوان سال گذشته که شرایط لازم را احراز کرده اند، گفت: پنج‌شنبه 27 آذرماه 125 نفر از این دانشجویان برای مصاحبه دعوت شدند و مصاحبه آنها در 25 گروه تخصصی صورت گرفت.

وی درخصوص اینکه برخی از دانشجویان گلایه مند هستند چرا برای مصاحبه دعوت نشده اند، گفت: افرادی که پرونده آنها کامل است برای مصاحبه دعوت شده اند دانشجویانی که برای مصاحبه دعوت نشده اند شاید پرونده آنها کامل نبوده است. اما اگر پرونده آنها کامل باشد و واجد شرایط باشند، حتما این طرف سال برای مصاحبه دعوت می شوند .

همچنین افزود: نتایج بعد از جمع بندی به خود دانشجویان اعلام خواهد شد .

وی در خصوص زمان دعوت گروه بعدی از دانشجویان بورسیه برای مصاحبه گفت: زمان آن هنوز مشخص نیست چرا که باید زمینه لازم برای مصاحبه فراهم شود و پس مصاحبه صورت گیرد زمانی که زمان آن مشخص شود اعلام می شود.

به گزارش مهر، برخی از دانشجویان بورسیه که در فراخوان ۹۲ بورسیه شده بودند از ایجاد تاخیر در دعوت به مصاحبه ناراضی بوده و خواستار هرچه زودتر برگزار شدن مصاحبه و تعیین تکلیف خود بودند.