ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران 1400
ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران 1400

 

ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران 1400

با اعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، ثبت نام ارشد بدون آزمون این دانشگاه برای سال تحصیلی 1401-1400، از روز شنبه اول آذر ماه 99 شروع خواهد شد. دانشگاه تهران در راستای اجرای سیاست های خود برای جذب دانشجویان مستعد، فراخوان ثبت نام ارشد بدون آزمون را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است. شرایط اولیه این ثبت نام به شکل زیر است.متقاضیان چنانچه شرایط لازم طبق آیین نامه مذکور را دارا می باشند پس از مطالعه شرایط ثبت نام، از تاریخ اول آذر ماه تا نهایتا بیستم آذرماه 99، با مراجعه به سامانه سیستم جامع آموزش دانشگاه به آدرس ems1.ut.ac.ir و دریافت شناسه کاربری و ورمز عبور، اطالعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری و ثبت نام نمایند . ضمنا اطالع رسانی به داوطلبان منحصرا  از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir صورت می پذیرد. لذا داوطلبان جهت اطلاع از هرگونه تغییر احتمالی در فراخوان و همچنین اطالع از نتایج نهایی پذیرش، وبگاه دانشگاه را بطور منظم پیگیری نمایند. 

شرایط احراز ثبت نام بدون آزمون

1- دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 96 دانشگاه تهران که پس از شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی به لحاظ میانگین کل جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

2- دانشجویان دوره کارشناسی ورودی 96 سایر دانشگاه های مشمول این فراخوان که پس از شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی در پانزده درصد برتر (به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه ذیربط) در رشته تحصیلی مربوط باشند.

تبصره1 :دارا بودن حداقل معدل 16 در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و حداقل معدل 17 برای رشته های علوم انسانی ، رفتاری اجتماعی و سایر رشته ها الزامی است.

3- دانش آموختگی حداکثر در هشت نیمسال تحصیلی

 تبصره 2 :دانش آموختگان ورودی بهمن 95 به شرط دانش آموختگی در 8 نیمسال می توانند درخواست خود را ارائه نمایند.

نکات قابل توجه: - پذیرش سال تحصیلی 1401-1400، بلافاصله پس ازدانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر می باشد.

- بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه؛ جهت استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان ؛ نمرات بی اثر شده در رتبه بندی دانشجو ترتیب اثر داده می شود. -

برگزیدگان علمی در رشته هایی که برنامه درسی آنان طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی پیوسته 5 نیمسال تحصیلی تدوین و تصویب شده است می توانند از تسهیلات مربوطه بهره مند شوند. شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزو پانزده درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش کند. درخواست متقاضیان مذکور بعد از دانش آموختگی بررسی خواهد شد. 

 

مدارک لازم برای ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشکاه تهران 

مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران :

1 -فرم تکمیل شده تقاضا

2 -آخرین کارنامه تحصیلی

3 -تکمیل فرم گواهی معدل برای متقاضیان سایر دانشگاه ها

4 -واریز مبلغ 1200000 ریال از طریق درگاه الکترونیک

 

دانشگاه های مشمول فراخوان ثبت نام 

اسامی دانشگاههای مشمول فراخوان پذیرش عبارتند از: دانشگاههای اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، امیر کبیر، خواجه نصیر الدین طوسی، شریف، علامه طباطبایی، علم صنعت ایران، ارومیه، الزهرا، بو علی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، شهید باهنر کرمان، سیستان و بلوچستان، شهید چمران، اهواز، کاشان، گیلان ، مازنداران، یزد، سهند تبریز، صنعتی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه هنر تهران ، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان، دانشگاه شاهد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و شریعتی؛ زابل.