آخرین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان
آخرین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان

 

آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس کیو اس

پایگاه رتبه بندی "کیو اس" آخرین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان را منتشر کرد. این رتبه بندی با بررسی 1368 دانشگاه  در هشتاد و سه کشور و در 48 دسته بندی موضوعی در جهان بررسی شده است. در این رتبه بندی چهارده دانشگاه در 13 دسته بندی موضوعی از ایران قرار دارند.

 

اعتبار و نحوه رتبه بندی دانشگاه ها توسط کیو اس

رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط پایگاه کیو اس در واقع زیر نظر مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان انجام می شود که یکی از معتبرترین موسسات در این حوزه می باشد. به همین دلیل نظام رتبه بندی کیو اس هم یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در جهان است. یکی از مهم ترین رتبه بندی هایی که برای دانشگاه های جهان هر ساله توسط کیو اس انجام می شود رتبه بندی موضوعی می باشد. رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط کیو اس بر اساس چهار شاخص اصلی تعداد استنادها به ازای هر مقاله، بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان و h-index انجام می دهد و هر کدام از این شاخص ها وزن مشخصی دارند که در رتبه بندی تاثیرگذار است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز این شاخص ها از پایگاه استنادی اسکوپوس و بخشی دیگر حاصل نظرسنجی است. رتبه بندی کیو اس در سال ۲۰۲۰ میلادی دانشگاه‌های برتر جهان را در ۴۸ حوزه موضوعی در قالب ۵ حیطه کلی مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و هنر و مورد رتبه بندی قرار داده است. در جدول زیر جزئیات رتبه بندی دانشگاه ها در رده بندی های موضوعی را مشاهده می کنید.

دسته بندی اصلی رتبه بندی دانشگاه ها

حوزه‌های موضوعی رتبه بندی دانشگاه ها

هنر و علوم انسانی

باستان شناسی. معماری. طراحی و هنر. زبان و ادبیات انگلیسی. تاریخ. زبان شناسی. زبان‌های مدرن. هنرهای نمایشی. فلسفه. الهیات و مطالعات مذهبی. تاریخ کلاسیک و باستانی

مهندسی و فناوری

علوم کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی. مهندسی شیمی. مهندسی عمران و سازه. مهندسی برق و الکترونیک. مهندسی مکانیک، تولید و حمل و نقل هوایی. مهندسی مواد معدنی و معدن

علوم زیستی و پزشکی

کشاورزی و جنگلداری. آناتومی و فیزیولوژی. علوم بیولوژیکی. دندانپزشکی. پزشکی. پرستاری. داروسازی و فارماکولوژی. روان شناسی. علوم دامپزشکی

علوم طبیعی

شیمی. علوم دریا و زمین. علوم محیط زیست. جغرافیا. علم مواد. ریاضیات. فیزیک

علوم اجتماعی و مدیریت

حسابداری و مالی- مردم شناسی. مدیریت کسب و کار. مطالعات ارتباطات و رسانه. مطالعات توسعه. اقتصاد و اقتصادسنجی. تحصیلات. صنعت مهمانداری و مدیریت اوقات فراغت. قانون. مطالعات سیاست و بین المللی. سیاست اجتماعی. جامعه شناسی. موضوع‌های مرتبط با ورزش. مدیریت کتابداری و اطلاعات. آمار و تحقیق در عملیات

 

آخرین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان

آخرین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان نشان از رشد و روند صعودی این دانشگاه ها نسبت به چند سال اخیر می باشد به طوری که در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ دانشگاه‌ های ایران در ۱۳ حوزه موضوعی حضور دارند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی با رتبه ۳۰۰-۲۵۱ حضور داشته است و در سال ۲۰۱۷  حضور دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی از یک حوزه به ۸ حوزه، در سال ۲۰۱۸ به ۹ حوزه موضوعی و در سال ۲۰۱۹ به ۱۳ حوزه موضوعی رسیده است که  نشان از تلاش مستمر علمی دانشگاه‌های کشور برای حضور در میان دانشگاه‌های تراز جهانی است.

 

 

در جدول زیر وضعیت سه سال اخیر دانشگاه های ایرانی که در این رتبه بندی حضور داشته اند را مشاهده می کنید.

جدول مقایسه سال 2018تا 2020 رتبه بندی دانشگاه های ایرانی

موضوع رتبه بندی

نام دانشگاه

رتبه بندی 2018

رتبه بندی 2019

رتبه بندی 2020

مهندسی و فناوری

دانشگاه صنعتی شریف

۴۵۱-۵۰۰

۳۰۸

۲۲۱

دانشگاه تهران

-

۴۰۱-۴۵۰

۲۷۲

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

-

۴۵۱-۵۰۰

۳۶۱

پزشکی و علوم زیستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۰۱-۴۵۰

۴۰۱-۴۵۰

۴۰۱-۴۵۰

علوم طبیعی

دانشگاه صنعتی شریف

-

۴۰۱-۴۵۰

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه تهران

-

-

۴۵۱-۵۰۰

 

همچنین در جدول زیر نتایج رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان را در حوزه های مختلف مشاهده می کنید.

جدول رتبه بندی دانشگاه های ایرانی در جهان سال 2020

موضوع رتبه بندی دانشگاه های جهان

حوزه رتبه بندی

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۰

رتبه ۲۰۱۹

مهندسی و فناوری

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱-۲۰۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵۱-۳۰۰

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰۱-۳۵۰

-

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۵۱-۴۰۰

-

دانشگاه شیراز

۳۵۱-۴۰۰

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۴۰۱-۴۵۰

-

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۵۱-۵۰۰

-

علوم کامپیوتر و نظام‌های اطلاعاتی

دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۱-۳۰۰

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه تهران

۴۰۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۰۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۵۱-۶۰۰

-

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۲۵۰

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵۱-۳۰۰

-

دانشگاه تهران

۲۵۱-۳۰۰

-

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱-۲۰۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۲۰۱-۲۵۰

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۵۱-۴۰۰

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه شیراز

۳۵۱-۴۰۰

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۵۱-۵۰۰

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۴۵۱-۵۰۰

-

مهندسی عمران و سازه

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱-۲۰۰

۱۵۱-۲۰۰

علوم زیستی و پزشکی

کشاورزی و جنگلداری

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۲۰۱-۲۵۰

۲۰۱-۲۵۰

دانشگاه شیراز

۲۵۱-۳۰۰

-

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۱-۳۵۰

-

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۵۱-۴۰۰

-

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۵۱-۴۰۰

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه تهران

۴۰۱-۴۵۰

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴۵۱-۵۰۰

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۰۱-۵۵۰

-

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

۱۵۱-۲۰۰

علوم طبیعی

شیمی

دانشگاه تهران

۴۵۱-۵۰۰

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه صنعتی شریف

۵۰۱-۵۵۰

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه شهید بهشتی

۵۵۱-۶۰۰

-

فیزیک و علوم نجوم

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه تهران

۵۰۱-۵۵۰

-

ریاضیات

دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۱-۳۵۰

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه تهران

۳۰۱-۳۵۰

۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۵۱-۴۰۰

-

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-۴۵۰

-

علم مواد

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه تهران

۲۵۱-۳۰۰

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵۱-۴۰۰

۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۵۱-۴۰۰

۳۵۱-۴۰۰

علوم اجتماعی و مدیریت

زبان شناسی

دانشگاه تهران

-

۲۵۱-۳۰۰

آمار

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱-۲۰۰

۱۵۱-۲۰۰

اقتصاد و اقتصادسنجی

دانشگاه تهران

۴۵۱-۵۰۰

-