تغییر تاریخ برگزاری کنکور دکتری 99
تغییر تاریخ برگزاری کنکور دکتری 99

 

تغییر تاریخ برگزاری کنکور دکتری 99

با اعلام سازمان سنجش و با توجه به وضعیت شهرهای مختلف در رابطه با شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از انتقال بیشتر این ویروس تاریخ برگزاری کنکور دکتری تغییر کرد. بر این اساس تاریخ برگزاری کنکور دکتری از نهم اسفند ماه 98 به روز بیست و هستم فروردین 99 منتقل شد. متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش را در ادامه مشاهده می کنید.

تغییر تاریخ برگزاری کنکور دکتری 99 - اطلاعیه سنجش

 ضمن آرزوی موفقیت برای كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دکتري ph.D  ( نيمه متمرکز) سال 1399 بدین وسیله به اطلاع مي‌رساند زمان برگزاري آزمون دکتري سال 1399 از روز جمعه مورخ 98/12/9 به روز پنجشنبه مورخ 99/01/28 تغيير مي يابد. اطلاعیه این سازمان درخصوص اعلام سایر اطلاعات مربوط به برگزاری آزمون در روز دوشنبه مورخ  99/01/18 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد. ضمنا کارت شرکت داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 99/01/25 از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشاني www.sanjesh.org منتشر خواهدشد.