دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 99
دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 99

 

دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 99

با اعلام سازمان سنجش داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 99 اقدام کنند. زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنور دکتری 99 از روز سه شنبه ششم اسفتد ماه تا روز پنج شنبه هشتم اسفندماه اعلام شده است. لذا کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه ای (شامل نام خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت نامی (شماره پرونده و کد پیگیری از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه نمایند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. ضمنأ سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته قابل پرینت و دریافت می باشد. متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش را به همراه جداول حوزه های امتحانی و پایگاه های رفع نقص می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 99

 

محل رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 99

آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان بر مبنای شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره ۲ می باشد و داوطلبان در صورت وجود نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون بایستی براساس توضیحات بند «د» (تذکرات مهم) اقدام و در صورت نیاز صبح از ساعت 8:30 الی 12 و بعدازظهر از ساعت ۱4الی ۱۷  یکی از روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، هفتم وهشتم اسفند ماه به حوزه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکوردکتری 99 مراجعه نمایند.