کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98
کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98

 

کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98 

جزئیات  کد رشته های تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد بهمن 98 توسط سازمان سنجش اعلام شد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط اعلام شده در اطلاعیه سازمان سنجش در مورد تکمیل ظرفیت دانشگاه ها و در صورت علاقمندی با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی  www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته در این مرحله اقدام کنند. برای راحتی شما داوطلبان گرامی دفترچه کدرشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98 و همچنین متن کامل اطلاعیه سنجش در مورد انتخاب رشته تکمیل ظرفیت برای شما قرار داده شده است.

لیست کامل کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98

نکات انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 

متن اطلاعیه کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98 

متن اطلاعیه سازمان سنجش در مورد کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 98 به شرح زیر است:

" پيرو اطلاعيه مورخ 98/08/19، بدين‌ وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده در آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال 1398 مي‌ رساند، نظر به‌ اينكه‌ بعضي‌ از دانشگاه‌ ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي تقاضای تکمیل ظرفیت در برخی از کدرشته محل‌ های خود را دارند، لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌ نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده‌ و نمره کل آنها بالاتر از نمره صفر (0) در هر کد ضریب باشد، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي آزمون مذكور در سال 98 و اين اطلاعيه مي‌توانند از تاريخ 98/08/23 الي 98/08/26 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و براساس كارنامه نتايج اولیه آزمون در رشته و گرايش مربوط، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود از كدرشته‌هاي امتحاني (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) اقدام نمايند. 

موارد قابل‌ توجه‌:

1‌- گـزينش‌ نهـايي‌ در هر يك‌ از كدرشته‌‌ محل‌هاي تحصيلي‌ اعلام شده در اين اطلاعيه، مطابق‌ شرايط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌هاي‌ راهنماي شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1398 انجام‌ خواهد شد. 

2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ در يكي‌ از كدرشته‌ محل‌ هاي‌ تحصيلي‌ بورسيه‌ و يا داراي‌ شرايط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه را ندارند.

3‌- چنانچه‌ هر يك ‌از داوطلبان كه ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌ شده‌ نهايي‌ از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان اعلام ‌گرديده‌ (به‌ غير از كدرشته محل‌ هاي‌ بورسيه‌ وكدرشته‌ محل‌ هاي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ كه‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شركت‌ ندارند) در رديف‌ پذيرفته‌ شدگان‌ هر يك ‌از كدرشته‌ محل‌ هاي اين اطلاعيه قرار گيرند، قبولي‌ قبلي ‌آنان‌ (قبولي‌ اعلام‌ شده‌ قبلی) «لغو»‌ مي‌گردد و بايد براي‌ ادامه ‌تحصيل‌ به‌ محل‌ قبولي‌ جديد مراجعه‌ نمايند. لذا به‌ پذيرفته‌ شدگان‌ تأكيد مي‌شود در انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه دقت‌ كافي‌ مبذول‌ دارند، در غير اينصورت‌ هيچگونه‌ اعتراضي‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود. 

4- نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه بسته به امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، در اولين نيمسال تحصيلي ممكن خواهد بود.

5- در آن‌ دسته‌ از كدرشته‌ هاي‌ امتحاني‌ كه‌ ظرفيت‌ اعلام‌ شده‌ آن بيش‌ از يك‌ محل‌ تحصيل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمايل ‌مي‌‌توانند با توجه به مندرجات كارنامه، كليه‌ كدرشته‌ محل‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را (حداكثر تا 20 كدرشته محل) به ترتيب‌ اولويت، انتخاب‌ نمايند.

6- هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ كدرشته‌ تحصيلي‌ خواهد بود كه‌ در آزمون كدرشته‌ امتحاني‌ مربوط شركت‌ كرده‌ باشد. 

7- بر اساس مندرجات دفترچه شماره دو آزمون مذکور در آن دسته از كدرشته محل‌هاي مربوط به رشته‌ هاي امتحاني داراي آزمون عملي و تشريحي، كه پذيرش دانشجو برای آنها در دوره‌هاي پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و مشترک صورت مي پذيرد، كليه متقاضيان رشته‌هاي ذيربط در صورتی که واجد سایر شرایط باشند حتی در صورتی که در آزمون عملی یا تشريحي شرکت نکرده باشند نيز مي توانند نسبت به انتخاب این قبیل کدرشته ها اقدام نمايند. لازم به توضیح است ملاک گزینش این رشته محلها نمره کل نهایی مندرج در کارنامه مرحله اول داوطلبان در کدضریب مربوط که بدون لحاظ نمره عملی یا تشریحی می باشد، خواهد بود.

تبصره: درصورتی که داوطلبی در آزمون عملی و یا تشریحی رشته‌هاي امتحاني داراي آزمون عملي و یا تشريحي شرکت نکرده و نسبت به  انتخاب این کد رشته محل ها در دوره هاي روزانه و شبانه اقدام نماید با اعمال نمره عملی یا تشریحی صفر (0) در این مرحله گزینش خواهد شد. 

8- واحد اطلاعات و پاسخگويي به سؤالات در رابطه با اين اطلاعيه از اين تاريخ لغايت 98/08/26 همه روزه به غير از ايام تعطيل و در وقت اداری آماده پاسخگويــي به سؤالات مي‌باشد، لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند در صورت نياز فقط بـا شماره تلفن‌: 42163-021 تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري فرمايند."