برنامه امتحانات نهایی دی ماه 99-98
برنامه امتحانات نهایی دی ماه 99-98

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه 99-98

برنامه امتحانات نهایی دی ماه 99-98 طی بخشنامه ای توسط مرکز سنجش و پایش به مدارس ابلاغ شد. برنامه امتحانات نهایی دی ماه 98 برای تمام رشته های تحصیلی (نظری، فنی و حرفه ای) در مقاطع پیش دانشگاهی و دوازدهم در این بخشنامه زمانبندی شده است. پایه ها ورشته های زیر در بخشنامه برنامه امتحانات نهایی دی ماه 99-98 زمان بندی شده اند.

۱ -پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه، بزرگ‌سالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

۲-  سال سوم متوسطه رشته‌های نظری شیوه نیمسالی- واحدی (بزرگ‌سالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

٣-  سال سوم متوسطه رشته‌های فنی و حرفه‌ای

۴-  دوره پیش‌دانشگاهی (بزرگ‌سالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

همچنین دانش آموزان عزیز می توانند برنامه امتحانات نهایی دی ماه 98 را از طریق لینک دانلود کنند.

برنامه امتحانات نهایی دی ماه 99-98