جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایرانی بر اساس تایمز 2020
جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایرانی بر اساس تایمز 2020

 

جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایرانی بر اساس تایمز 2020

جدید ترین رتبه بندی دانشگاه های ایرانی بر اساس تایمز منتشر شد. رتبه بندی دانشگاه های جهان در موضوع مهندسی وفناوری بر اساس نظام رتبه بندی تایمز برای سال 2020 منتشر شد. در این رتبه بندی  که برای سال 2020 منتشر شده، هزار و هشت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته اند که نسبت به سال 2019 که تعداد دانشگاه های مورد بررسی 903 دانشگاه بودند افزایش نسبی داشته است. در این فهرست دانشگاه هایی قرار گرفته اند که در رشته های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی عملکرد قابل قبولی داشته اند و به نوعی پیشتاز هستند. در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جهان برای سال 2020، انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه استنفورد مشترکا مقام اول را کسب کرده اند و به ترتیب از مقام های چهارم و دوم سال گذشته بالاتر رفته اند. دانشگاه کمبریج و دانشگاه هاروارد در رتبه سوم مشترک هستند و دانشگاه آکسفورد از اول به پنجم سقوط کرده است. نکته جالب توجه حضور 33 دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی است که اطلاعات مربوط به آن را در جدول زیر مشاهده می کنید.همچنین می توانید برای اطلاع از شرایط دانشگاه ها در رشته های مختلف می توانید از یک جلسه رایگان با مشاور تخصصی هر ررشته داشته باشید.

 

جدول رتبه بندی 2020 دانشگاه های ایرانی در موضوع مهندسی و فناوری

نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه بر اساس رتبه بندی تایمز
دانشگاه تهران ۲۰۱–۲۵۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۵۱–۳۰۰  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱–۴۰۰  
دانشگاه کاشان ۳۰۱–۴۰۰  
دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱–۴۰۰  
دانشگاه تبریز ۳۰۱–۴۰۰  
دانشگاه یاسوج ۳۰۱–۴۰۰  
دانشگاه بین المللی امام خمینی ۴۰۱–۵۰۰ 
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱–۵۰۰ 
دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱–۵۰۰ 
دانشگاه مازندران ۴۰۱–۵۰۰ 
دانشگاه شهرکرد ۴۰۱–۵۰۰ 
دانشگاه بوعلی سینا ۵۰۱–۶۰۰  
دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۱–۶۰۰  
دانشگاه گیلان ۵۰۱–۶۰۰  
دانشگاه سمنان ۵۰۱–۶۰۰  
دانشگاه الزهرا (س) ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه خوارزمی ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه کردستان ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه شهید چمران اهواز ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه شیراز ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه ارومیه ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه زنجان ۶۰۱–۸۰۰  
دانشگاه بیرجند ۸۰۱+
دانشگاه اصفهان ۸۰۱+
دانشگاه شاهد ۸۰۱+
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱+
دانشگاه یزد ۸۰۱+