اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 

نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت در سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به انتخاب رشته کرده بودند می توانند با مراجعه به سایت سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند. در اطلاعیه ای که در سایت سنجش پزشکی در رابطه با تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت منتشر شده نکات مهمی وجود دارد که توجه به آن ها ضروی است:

  1. عدم مراجعه و ثبت نام هر يك از پذيرفته شدگان در تاريخهاي مقرر به منزله انصراف بوده و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد بود. لازم به ذكر است اعلام اسامي پذيرفته شدگان صرفاً براساس گزينش علمي بوده و انجام ساير مراحل پذيرش توسط دانشگاه مربوطه انجام ميشود.
  2. كساني كه به هر دليل ثبت نام نكنند و يا پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند به مدت يك سال از شركت در امتحان دوره دكتري تخصصي محروم خواهند شد. اين محروميت شامل پذيرفته شدگان با پرداخت شهريه ( بين الملل سابق و آزاد اسلامي) نمي شود.
  3. داوطلباني كه در مرحله قبل پذيرفته شده بودند و در مرحله تكميل ظرفيت در رشته/محل ديگري قبول شده اند، پذيرش جديد آنها ملاك عمل بوده و پذيرش قبلي آنها كان لم يكن تلقي ميشود.
  •  داوطلباني كه در مرحله قبل پذيرش شده بودند و در مرحله تكميل ظرفيت شركت كرده ولي پذيرفته نشده اند، قبولي اوليه آنها از بين نرفته و به قوت خود پا برجاست. 

برای اطلاع از مدارک ثبت نام و دیگر شرایط درج شده در اطلاعیه می توانید متن کامل اطلاعیه را از لینک زیر دانلود کنید.

اطلاعیه نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت