توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی به پزشکی
توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی به پزشکی

 

توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی به پزشکی 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، از توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی به پزشکی دانشگاه آزاد خبر داد. دکتر کریم همتی در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی اضافه کرد: با تصمیم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، نامه به تاریخ 1398/۶/11و شماره ۵۲۰/۵۰۵ معاونت آموزشی وزارت بهداشت کماکان لازم الاجرا است و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به دیگر رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متوقف شده است. بر این اساس دستور موقتی که شعبه 45 دیوان عدالت اداری صادر کرده بود و باعث  جلوگیری از نامه معاونت آموزشی و در جهت عدم اجازه به روند متوقف شدن تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی به پزشکی بوده است با تصمیم جدید این شعبه لغو گردیده است. معاون وزارت بهداشت یادآور شد که وزیر بهداشت طی نامه ای به دیوان عدالت اداری درخواست رفع اثر دستور موقت صادر شده را داده بود. همتی تاکید کرد: وزیر و معاونین وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در مسیر برقراری عدالت آموزشی به کار خواهند گرفت تا ضمن به حداقل رسیدن نگرانی آحاد جامعه از موضوع فوق که در چند روز اخیر انعکاس گسترده ای در فضای مجازی و رسانه ای پیدا کرده بود، امکان ادامه تحصیل افراد شایسته و توانمند در تمام رده های آموزشی فراهم شود.