جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 99
جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 99

 

جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 99

جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 99 توسط سازمان سنجش منتشر شد. براساس این جدول تاریخ ثبت نام آزمون دکتری ششم تا دوازدهم آذر ماه 98، تاریخ ثبت نام آزمون ارشد، شانزدهم تا بیست و پنجم آذر 98 و تاریخ ثبت نام آزمون سراسری شانزدهم تا بیست و چهارم بهمن خواهد بود. تاریخ برگزاری آزمون دکتری دوم اسفند ماه 98، تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد بیست و هشتم و بیست و نهم فروردین 99 و تاریخ برگزاری آزمون سراسری دوازدهم و سیزدهم تیر ماه 99 خواهد بود. مهمترین تغییر زمان بندی امسال را شاید بتوان تغییر زمان کنکور ارشد و برگزاری زودتر آن به دلیل ایام ماه مبارک رمضان دانست که این موضوع قبلا توسط مشاوران تخصصی 3گام به اطلاع داوطلبان رسیده بود.

 جزئیات جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 99را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 99

نام آزمون  تاریخ ثبت نام آزمون  تاریخ برگزاری آزمون 
دکتری ششم تا دوازدهم آذر98 دوم اسفند 98 
کارشناسی ارشد  شانزدهم تا بیست و پنجم اذر98 بیست و هشتم و بیست و نهم فروردین 99
سراسری(کارشناسی) شانزدهم تا بیست و چهارم بهمن 98 دوازدهم و سیزدهم تیر ماه 99
فنی و حرفه ای  هجدهم تا بیست و پنجم خرداد99 سوم مرداد 99 
کارشناسی نا پیوسته  چهاردهم تا بیستم اردیبهشت 99 سوم مرداد 99