تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت و ماجرای حد نصاب زیان
تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت و ماجرای حد نصاب زیان

 

تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت و ماجرای حد نصاب زبان

موضوع تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت و ماجرای حد نصاب درس زبان از زمان انتخاب رشته سال 99 به موضوعی مهم و چالش برانگیز برای داوطلبان تبدیل شده بود و دراطلاعیه ها دیده می شد که داوطلبانی که برای انتخاب رشته ارشد بهداشت مجاز نشده اند در صورت جذب دانشگاه ها از طریق تکمیل ظرفیت، این افراد هم می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند اما بعد از اتمام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت و عدم امکان این داوطلبان برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت، رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در توضیحاتی این موضوع را رد کرده است و گفته که این موضوع به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسید. این در حالی است که در اطلاعیه شماره 25 مرکز سنجش آموزش پزشکی، در بند شماره یک این موضوع به صراحت ذکر شده است که همه داوطلبان می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب رشته  شرکت کنند. این متن بند اول اطلاعیه شماره 25 است : " کلیه افراد اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محـل بـوده انـد، مجـاز بـه شـرکت درمرحله تکمیل ظرفیت می باشند." 

دکتر آبتین حیدرزاده  رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو باخبرنگاران، با اشاره به این موضوع که دبیر خانه های تخصصی و شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، انتخاب رشته تکمیل ظرفیت برای داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند را تصویب نکرده است، گفت این موضوع از طریق اطلاعیه به داوطلبان اعلام شده است. ایشان در توضیحات بیشتر اضافه کردند: در مرداد ماه سال جاری و پیرو اعلام نتایج اولیه آزمون پذیرش کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی تعدادی از داوطلبان که طبق مقررات مندرج در دفترچه آزمون سال ۱۳۹۸ این مقطع در خصوص حد نصاب زبان انگلیسی به دلیل عدم کسب حد نصاب مقرر برای انتخاب رشته محل از طریق پیامک یا ایمیل یا مراجعه حضوری تقاضا کردند که به نحوی امکان شرکت آنها در فرایند انتخاب رشته فراهم شود در این راستا مرکز سنجش آموزش پزشکی فورا اقدام به هماهنگی با دبیرخانه های تخصصی و شورای عالی برنامه ریزی نمود ولی برای تغییر مقررات نیاز به طی فرایندی طولانی بود. وی در ادامه تصریح کرد: مرکز سنجش آموزش پزشکی از طریق اطلاعیه شماره ۱۷ اطلاع رسانی کرد که در صورت تصویب تغییرات در شورای‌عالی برنامه ریزی چه تسهیلاتی در اختیار این داوطلبان قرار خواهد گرفت به این جهت پس از اعلام نتایج اولیه و درج این اطلاعیه جلسات متعددی با مسوولین مربوطه تشکیل شد و جوانب مختلف تغییر این مقررات مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا انجام این تغییر به تصویب شورای‌عالی برنامه ریزی نرسید و بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت صرفا انجام تکمیل ظرفیت در این مقطع برای داوطلبانی که از قبل و طبق مندرجات دفترچه مجاز به انجام انتخاب رشته بودند مصوب شد.رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد:بر اساس مصوبات فوق در مرحله تکمیل ظرفیت امکان انتخاب رشته محل برای داوطلبانی که حد نصاب زبان انگلیسی را کسب ننموده اند مجاز نشد.دکتر حیدرزاده تاکید کرد: در برخی خبرها و مطالب چنین عنوان شده است که داوطلبان تصور کردند، در مرحله تکمیل ظرفیت کسب سایر حد نصاب‌های شورای عالی برنامه ریزی مشتمل بر کسب حداقل ۳۰ نمره کل آزمون و کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین نمره کل شرکت کنندگان در آزمون ملغی شده است که البته کسب تمامی حد نصاب‌های قانونی برای شرکت در محله تکمیل ظرفیت نیز الزامی است و به هیچ وجه اجازه تکمیل ظرفیت به فرد یا افرادی که این حد نصاب ها را کسب ننموده باشند، داده نشده است.وی در پایان گفت: صرفا در صورت قبولی داوطلبان در رشته محل جدیدی که انتخاب نموده‌اند قبولی آنها در رشته محل قبلی ملغی می‌شود و صرف انتخاب یک رشته محل در سایت تکمیل ظرفیت منجر به لغو قبولی قبلی نخواهد شد.

در مورد این توضیحات باید دید داوطلبانی که به امید انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت بوده اند و منتظر گرفتن نتایج زحمات چندین ماهه ی خود بوده اند چه نظری دارند و آیا این توضیحات قانع کننده بوده یا خیر؟