طرح به تعویق انداختن سربازی برای کنکوری ها
طرح به تعویق انداختن سربازی برای کنکوری ها

 

طرح به تعویق انداختن سربازی برای کنکوری ها 

حجت الاسلام سید سعید عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از رایزنی در مورد طرح به تعویق انداختن سربازی برای کنکوری ها خبر داد. ایشان اشاره کردند برای کاهش استرس دانش آموزان می توانیم با سازمان نظام وظیفه در مورد به تعویق انداختن خدمت سربازی از هجده سالگی  به بیست سالگی صحبت کنیم که یعنی زمان خدمت سربازی دو سال به عقب بیفتد.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به این موضوع اضافه کردند نباید به دانش آموزان فشار مضاعف وارد کرد و بیان کرد وقتی دانش اموز به هجده سالگی می رسد تنها دو راه پیش پای اوم می گذاریم که یا کنکور بدهد یا به سربازی برود که این موضوع باعث می شود بعضی از دانش آموزان حتی در رشته هایی که علاقه ندارند در دانشگاه پذیرش بگیرند و به ادامه تحصیل بپردازند فقط برای اینکه به خدمت سربازی نروند. ایشان همچنین در صحبت های خود در نشست کنکور، چالش ها و راهکارها اشارهه کردند که برای کنکور راه حل حل وجود دارد و نباید از آن معضل بزرگی بسازیم  و افزود در کنکور کار غیر علمی و غیر تخصصی نخواهیم داشت و سعی می کنیم همه ذی نفعان را در نظر بگیریم.