حذف کنکور سراسری
حذف کنکور سراسری

 

حذف کنکور سراسری 

حذف کنکور سراسری به گفته عضو پژوهشکده ی مطالعات فناوری ریاست جمهوری در حال حاضر امکان پذیر نیست.دکتر خادمی در نشست تخصصی کنکور سراسری: چالش ها و راهبردها که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با بیان اینکه 48 درصد داوطلبان در کنکور سراسری امسال انتخاب رشته نکرده اند  گفت: تا زمانی که تقاضا برای آموزش عالی بالا باشد امکان حذف کنکور سراسری وجود ندارد.ایشان همچنین با انتقادهایی نسبت به ساختار سنجش و پذیرش اضافه کرد که ما "نظام" سنجش و پذیرش در کنکور سراسری نداریم و به کار بردن کلمه نظام اشتباه است چرا که تا زمانی که سنجش از پذیرش جدا باشد به معنای نداشتن نظام در این زمینه است. ایشان همچنین در توضیح بیشتر این موضوع گفت نقش آموزش پرورش با توجه به اینکه دانش آموز دوازده سال در این سیستم رشد می کند کجای این نظام قرار دارد. عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری همچنین گفت در پذیرش و گزینش با بازار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم و تا زمانی که تقاضا بالا باشد حذف کنکور سراسری در دستور کار قرار نمی گیرد.و در ادامه افزود چون در حال حاضر عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست بهترین راهکار همین کنکور سراسری است. در ادامه توضیحات این نکته را هم اعلام کردند که برگزاری کنکور سراسری عدالت نیست وقتی فرد 12 سال درس می خواند اما سرنوشتش در چهار ساعت رقم می خورد چه عدالتی در کنکور وجود دارد؟ آزمونی که بازشناسی کند عدالت نیست وی آزمون را یک ابزار دانست و گفت حتی موضوع پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی هم اشتباه است چرا که معیار فقط معدل است و ممکن است دانش آموزی با معدل 12 در درس ریاضی نمره 19 گرفته باشد