شروع ثبت نام آزمون MSRT آبان 98
شروع ثبت نام آزمون MSRT آبان 98

 

شروع ثبت نام آزمون MSRT آبان 98

ثبت نام آزمون MSRT برای آبان ماه سال 98، از ساعت 14 روز دوشنبه پانزدهم مهر ماه آغاز می شود و تا ساعت 18 روز شنبه بیستم مهر ماه ادامه خواهد داشت. متقضیان برای ثبت نام در این آمون باید به پایگاه اینترنتی سامانه سجاد به نشانی  portal.saorg.ir  مراجعه نمایند. آزمون MSRT  آبان ماه در روز سوم این ماه برگزار خواهد شد و نتایج آزمون ساعت 10 روز سیزدهم آبان ماه قابل مشاهده خواهد بود.

شهرهای برگزاری آزمون MSRT آبان 98 

شهر ها و دانشگاه های برگزار کننده آزمون MSRT که توسط سازمان امور دانشجویان اعلام شده است به شرح زیر است:

تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران، اصفهان-دانشگاه اصفهان، اهواز-دانشگاه شهيد چمران، مشهد-دانشگاه امام رضا، مشهد-دانشگاه فردوسي، تبريز-دانشگاه تبريز، بابلسر-دانشگاه مازندران، زاهدان-دانشگاه سيستان و بلوچستان، فارس-دانشگاه علوم پزشکي شيراز، همدان-دانشگاه بوعلي سينا، قم-دانشگاه باقرالعلوم ، رشت-دانشگاه گيلان، کرمانشاه -دانشگاه رازي، کرمان-موسسه آموزش عالي کرمان-کرمان، اراک-دانشگاه صنعتي اراک، اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي، يزد-موسسه آموزش عالي امام جواد، بيرجند-دانشگاه بيرجند، خرم آباد-دانشگاه لرستان، سنندج-دانشگاه کردستان، قزوين-دانشگاه بين المللي امام خميني ره، گرگان-دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي، کاشان-دانشگاه کاشان، سمنان-دانشگاه سمنان، کيش-دانشگاه صنعتي شريف-پرديس بين المللي کيش، ايلام-دانشگاه ايلام