تمیل ظرفیت دانشگاه آزاد قانونی است

شهریه دانشگاه آزاد پنجاه درصد ارزان شد

 

شهریه دانشگاه آزاد پنجاه درصد ارزان شد

شهریه دانشگاه آزاد با اعلام معاون آموزشی این دانشگاه با روش متفاوتی محاسبه خواهد شد. براین اساس دیگر اینگونه نخواهد بود که شهریه تمام رشته ها و واحد های دانشگاه آزاد در تمام کشور یکسان باشد و بسته به رشته محل قبولی دانشجویان هزینه شهریه تا 50 درصد کمتر و ارزان تر خواهد شد. بر اساس بودجه سال 99-98 دانشگاه آزاد این اختیار به هیئت امنای دانشگاه آزاد هر استان واگذار شده که با توجه به رشته محل قبولی بتوانند تا پنجاه درصد کاهش شهریه ها را منظور کنند. این کاهش هزینه بیشتر برای رشته های کم طرفدارتر و مناطق محروم اعمال خواهد شد و نسبت به شهر های بزرگ شهریه در این مناطق کمتر خواهد بود.