تغییرات کنکور سراسری 99
تغییرات کنکور سراسری 99

 

تغییرات کنکور سراسری 99 

تغییرات کنکور سراسری 99، اخیرا یکی از مهم ترین دغدغه داوطلبان بوده است چرا که تا مدتی پیش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از عزم جدی این دبیرخانه برای اصلاحات کنکور سراسری در سال 98 خبر داده بود و توضیح داده بود به این دلیل که کنکور سراسری یک مساله ملی است و اهمیت بالایی دارد، تلاش می کنیم تا شش ماه آینده به یک مدل نهایی برای برگزاری کنکور سراسری برسیم و تغییرات لازم را ایجاد کنیم. اما وزیر علوم در گفتگو با خبرنگاران با اشره به کنکور سراسری سال 99، گفت هرگونه تغییرات در کنکور سراسری بر عهده شورای سنجش و پذیرش است ولی بعید است  تغییرات عمده ای در کنکور سراسری 99 اعمال شود. در ادامه خاطر نشان کرد در این رابطه باید صبر کرد تا جلسه شورای سنجش و پذیرش برگزار شود.