آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی علوم پزشکی آزاد 98

فرصت مجدد انتخاب رشته داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی آزاد 
آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی علوم پزشکی آزاد 98

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که از روز سه شنبه ۱۲ شهریور آغاز شده بود، امروز چهارشنبه ۲۰ شهریور به پایان می ‌رسد. کلیه داوطلبان شرکت کننده در رشته های گروه امتحانی علوم پزشکی، در صورت وجود رشته مربوطه می توانند به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایند و با استفاده از شماره داوطلبی و کد ملی خود وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب یک رشته و حداکثر ۲۰ محل اقدام کند.

ویرایش رشته محل های انتخابی تا پایان مهلت انتخاب رشته امکان پذیر می باشد و داوطلبان نیازی به پرداخت هزینه مجدد به منظور ویرایش رشته محل های انتخابی خود ندارند.

به داوطلبان اکیدا توصیه می شود، دفترچه انتخاب رشته با آزمون کارشناسی ناپیوسته آزاد 98 را از لینک زیر دریافت و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

 

 

زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته آزاد 98

نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته آزاد 98، پایان شهریور اعلام خواهد شد.