زمان انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی آزاد 98 

آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
زمان انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی آزاد 98 

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 98، از سه شنبه ۱۲ شهریور آغاز شده است  و تا روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت. 

تمامی داوطلبان شرکت کننده در رشته های گروه امتحانی علوم پزشکی که در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته/گرایش آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب یک رشته و حداکثر  ۲۰ محل اقدام کنند.

زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته 98 دانشگاه آزاد

نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته 98 دانشگاه آزاد تا پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد.