زمان و نحوه ی اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98
زمان و نحوه ی اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98

 

 

زمان و نحوه ی اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98

زمان و نحوه ی اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98 توسط سازمان سنجش اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به بررسی ها و دقت فراوان در تمامی مراحل از ثبت نام تا اعلام نتایج کنکور در سال 98 صحت نتایج مورد تایید این سازمان می باشد. با این وجود این امکان برای داوطلبان کنکور دکتری 98 قرار داه شده است که چنانچه به نتایج اعلام شده از سوی سازمان سنجش اعتراض دارند بتوانند اعتراض خود را به صورت قانونی اعلام نمایند.

زمان اعلام شده برای اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98

زمان اعلام شده برای اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98 توسط سازمان سنجش حداکثر تا تاریخ  چهاردهم شهریور اعلام شده است. بر این اساس اگرداوطلبان کنکور دکتری 98 بعد از دریافت کارنامه سوال یا اعتراضی داشته باشند می توانند از طریق سامانه پاسخگویی سایت سازمان سنجش یا از طریق تماس با شماره های اعلام شده و یا از طریق نامه نگاری می توانند مراتب آن را برای بررسی به سازمان سنجش اعلام کنند.توجه داشته باشید که سازمان سنجش از داوطلبان کنکور دکتری 98 درخواست کرده برای اعتراض به نتایج و یا سوال در مورد کارنامه خود به هیچ وجه به صورت حضوری به آدرس این شازمان مراجعه نکنند.

نحوه ی اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98

نحوه ی اعتراض به نتایج کنکور دکتری 98 از طریق سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش به صورت زیر است:

مراجعه به سایت سازمان سنجش و قسمت سیستم پاسخگویی آن 

ایجاد پروفایل یا ورود به پروفایل 

انتخاب گزینه درخواست جدید

انتخاب دکتری 98 و جستجو

انتخاب اعتراض به نتیجه قبولی 

وارد کردن اطلاعات کنکور دکتری 98 و ثبت نهایی درخواست اعتراض