مدارک ثبت نام در دانشگاه خوارزمی
مدارک ثبت نام در دانشگاه خوارزمی

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف سال 98

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقاطع مختلف در دانشگاه خوارزمی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقاطع مختلف در دانشگاه خوارزمی، برای ورودی های جدید 98-99 اعلام شد.همچنین دانشگاه خوارزمی اعلام کرده است که زمان ثبت نام مقاطع مختلف در این دانشگاه طبق زمانبندی اعلام شده توسط سازمان سنجش نخواهد بود و زمان ثبت نام مقاطع مختلف از طریق سایت دانشگاه به پذیرفته شدگان جدید این دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.همچنین دانشگاه از پذیرفته شدگان تقاضا کرده است از تماس تلفنی با شماره های دانشگاه خود داری کنند. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اولیه و اینترنتی برای مقاطع مختلف را در پایین مشاهده می کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقطع کارشناسی در دانشگاه خوارزمی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی و اولیه در مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی را مشاهده می کنید. پذیرفته شدگان دانشگاه خوارزمی باید توجه کنند که این مدارک را باید به صورت اسکن شده آماده کنند تا بتوانند از طریق سامانه مربوطه مدارک را برای دانشگاه بارگذاری کنند.

 تمام صفحات شناسنامه

 کارت ملی

 عکس جدید

اصل مدرک دیپلم

 ریز نمرات سه ساله دبیرستان

 اصل مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات

 رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی و دیپلم

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی و اولیه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی را مشاهده می کنید. پذیرفته شدگان دانشگاه خوارزمی باید توجه کنند که این مدارک را باید به صورت اسکن شده آماده کنند تا بتوانند از طریق سامانه مربوطه مدارک را برای دانشگاه بارگذاری کنند.

تمام صفحات شناسنامه

  کارت ملی

عکس جدید

اصل مدرک کارشناسی (گواهی دارای معدل)

 مدرک نظام وظیفه

موافقت نامه ادامه تحصیل از محل کار( برای کارکنان دولت)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقطع دکتری در دانشگاه خوارزمی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی و اولیه در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی را مشاهده می کنید. پذیرفته شدگان دانشگاه خوارزمی باید توجه کنند که این مدارک را باید به صورت اسکن شده آماده کنند تا بتوانند از طریق سامانه مربوطه مدارک را برای دانشگاه بارگذاری کنند.

 تمام صفحات شناسنامه

 کارت ملی

 عکس جدید

 اصل مدرک کارشناسی (گواهی دارای معدل)

 اصل مدرک کارشناسی ارشد (گواهی دارای معدل و تاریخ دانش آموختگی)

مدرک نظام وظیفه

 موافقت نامه ادامه تحصیل از محل کار( برای کارکنان دولت)