تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف سال 98

 نتایج نهایی مقاطع مختلف در هر سال تقریبا یک روز قبل از  اعلام نتایج به صورت رسمی در اخبار منتشر می شود.تاریخ اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف سال 98 هم از این قاعده مستثنی نیست. اما هم در سال 98 هم سال های گذشته سازمان سنجش جهت آمادگی و هماهنگی هرچه بیشتر نامه ای به دانشگاه ها در مورد تاریخ حدودی اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف  و ثبت نام داوطلبان در دانشگاه ها  ارسال می کند. این تاریخ پیش بینی شده معمولا تا ده روز قبل از اعلام نتایج نهایی ارسال می شود و معمولا بر اساس آن می توان تا حدودی از تاریخ اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف زودتر باخبر شویم. 

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقطع دکتری سال 98 

تاریخ اعلام نتایج نهایی مقطع دکتری سال 98 بر اساس نامه سنجش به دانشگاه ها هفته اول شهریور ماه اعلام شده است. همچنین تاریخ پیش بینی شده برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری نهم و دهم شهریور ماه می باشد.

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال 98 

تاریخ اعلام نتایج نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال 98 بر اساس نامه سنجش به دانشگاه ها دهه سوم شهریور ماه اعلام شده است. همچنین تاریخ پیش بینی شده برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بیست و چهارم و بیست و پنجم شهریور ماه می باشد.

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقطع کارشناسی رشته های با آزمون سال 98 

تاریخ اعلام نتایج نهایی مقطع کارشناسی برای رشته های با آزمون سال 98 بر اساس نامه سنجش به دانشگاه ها هفته آخر شهریور ماه اعلام شده است. همچنین تاریخ پیش بینی شده برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته بیست و هفتم تا سی و یکم شهریور ماه می باشد.

تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقطع کارشناسی رشته های بدون کنکور سال 98 

تاریخ اعلام نتایج نهایی مقطع کارشناسی برای رشته های بدون کنکور سال 98 بر اساس نامه سنجش به دانشگاه ها دهه اول مهر ماه اعلام شده است. همچنین تاریخ پیش بینی شده برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته های بدون کنکور متعاقبا اعلام خواهد شد. با توجه به اینکه مهلت ثبت نام رشته های بدون کنکور سال 98 تا بیست و هشتم شهریور ماه تمدید شده است نتایج انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی احتمالا تا اواخر مهر ماه طول بکشد.

نامه سازمان سنجش به دانشگاه ها در مورد تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف سال 98

نامه سازمان سنجش به دانشگاه ها در مورد تاریخ اعلام نتایج نهایی مقاطع مختلف سال 98 را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

تاریخ اعلام نتایج کنکور مقاطع مختلف سال 98
تاریخ  و زمان اعلام نتایج کنکور مقاطع مختلف سال 98