افزایش شهریه دانشگاه آزاد
افزایش شهریه دانشگاه آزاد

 

افزایش شهریه دانشگاه آزاد در رشته ها و مقاطع مختلف در سال 98

افزایش شهریه دانشگاه آزاد در رشته ها و مقاطع مختلف در سال 98، توسط رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به طور رسمی اعلام شد. این افزایش در شهریه های دانشگاه آزادبرای ورودی های قدیم روی شهریه متغییر تا سقف 13درصد و  برای ورودی های جدید 98 هم برای شهریه ثابت هم متغییر منظور خواهد شد.شهریه های دانشگاه آزاد به طور متوسط تا 15 درصد افزایش یافته است اما طبق اعلام رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد افزایش بیش از 22 درصد تخلف محسوب می شود.

 میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد مقاطع و رشته های مختلف در سال 98

طبق اعلام رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد برای رشته های پزشکی در سال 98، بین 18 تا 22 درصد خواهد بود. ممکن است این افزایش برای مناطق محروم تا حدودی کمتر باشد.همچنین میزان افزایش شهریه نباید بیشتر از 22 درصد باشد. دلیل عدم افزایش بیش از 22 درصد در شهریه ها توسط رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد نبود کشش بیشتر از این اعلام شده است.همچنین ایشان در مورد افزایش شهریه رشته های پرستاری  تا 40 درصد تاکید کردند چنین خبری صحت ندارد و سقف افزایش برای رشته های پرستاری هم رعایت شده است.