پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج به دانشگاه علوم پزشکی تهران
پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ظرفیت پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97، طبق اعلام  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 38 نفر بوده است.در سال 97 با تعیین معیارهای علمی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران،از بین دانشجویان واجد شرایط انتقالی از خارج به داخل، در مجموع ۳۳ نفر در رشته دندانپزشکی،۳ نفر در رشته داروسازی و ۲ نفر در رشته پزشکی را که بالاترین امتیاز را داشتند جذب شدند.اما در سال 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران هیچ برنامه ای برای پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج به داخل ندارد.معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مورد گفته صندلی های این دانشگاه باید به برترین استعدادهای کشور اختصاص یابد در نتیجه امسال سیاست دانشگاه علوم پزشکی تهران مبنی بر عدم پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج خواهد بود.آقای دکتر امیرعلی سهراب پور یادآور شد: ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقدیم صرفاً برای کسب درآمد نباید صندلی‌های دانشگاه را به دانشجویان شهریه پرداز اختصاص داد. صندلی‌های دانشگاه ما باید به استعدادهای برتر کشور اختصاص یابند حتی اگر از حداقل امکانات مالی برخوردار باشند و این مصداق عینی عدالت آموزشی است.