آغاز توزیع کارت آزمون دانشنامه پزشکی
آغاز توزیع کارت آزمون دانشنامه پزشکی

 

آغاز توزیع کارت آزمون های دانشنامه پزشکی 

توزیع کارت آزمون های دانش نامه پزشکی از روز چارشنبه ششم شهریور آغاز خواهد شد. داوطلبان شرکت در آزمون های دانشنامه پزشکی برای دریافت کارت ورود به جلسه می توانند از 6 شهریور با مراجعه به سایت سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://www.sanjeshp.ir نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند. حوزه امتحانی هر داوطلب در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه بر اساس راهنمای مربوطه توسطدبیرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصی تعیین و به اطلاع داوطلبان می رسد. نتایج آزمون کتبی تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت  KFP/PMP/OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود. شصت و ششمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی صبح روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد.