پردیس خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر
پردیس خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر

 

حذف پردیس خوابگاهی در دانشگاه امیرکبیر

حذف پردیس خوابگاهی دانشگاه امیر کبیر از ورودی مهر ماه سال 98 عملی خواهد شد. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امیر کبیر اعلام کرد که به دلیل کمبود فضا و عدم تعهد دانشگاه برای ارائه پردیس خوابگاهی، از مهر ماه سال 98 احتمال بسیار کمی برای پذیرش دانشجویان در این پردیس های خوابگاهی وجود خواهد داشت. البته جواد شکراللهی اضافه کرد در صورتی که دانشجویان روزانه و شبانه در خوابگاه های دانشگاه امیر کبیر پذیرش شوند، از ترم دوم به بعد احتمال پذیزش آن ها در پردییس خوابگاهی هم وجود دارد.

کمبود خوابگاه در دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیر کبیر، به دلیل تقاضای بالا و خوابگاه های محدود با کمبود در ارائه خوابگاه مواجه است. در حالی که تعداد 4 خوابگاه دانشگاه امیر کبیر در حال بازسازی است اما به دلیل تخلیه یکی از خوابگاه های اجاره ای این دانشگاه ظرفیت کل پذیرش در خوابگاه در حدود صد نفر کاهش پیدا کرده است. در کنار این طبق اعلام معاون دانشجویی  امیر کبیر کل ظرفیت خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر در حدود چهار هزار و پانصد نفر است اما تقاضا برای گرفتن خوابگاه در دانشگاه امیر کبیر بالای پنج هزار نفر می باشد.