تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 98

مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری 98
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 98

آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 98 که تاکنون موفق به ثبت کد رشته های انتخابی خود نشده اند می توانند تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 98/05/26 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. همچنین داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند، می توانند فرم انتخاب رشته خود را تا ۲۶ مردادماه ویرایش کنند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. داوطلبان تا ۱۵۰ کد رشته را می توانند در فرم انتخاب رشته خود انتخاب نمایند و همچنین برای انتخاب رشته خود به اصلاحاتی که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است، توجه کنند. 

سری دوم اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

سری دوم اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98، عصر امروز پنج شنبه ۲۴ مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. 

آمار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

از تعداد ۸۳۲ هزار و ۲۸۹ نفر مجاز به انتخاب رشته، تا ساعت ۱۱ جمعه ۲۵ مرداد ۹۸، تعداد ۳۱۶ هزار و ۹۲۷ نفر معادل ۳۸.۰۸ درصد داوطلبان نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کرده اند.