تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

مهلت ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 98-97
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/05/26 لغایت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/05/27 تمدید شده است. 

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 شده اند، باید بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، در زمان تعیین شده وارد سایت مرکز سنجش و آموزش پزشکی شوند و انتخاب رشته خود را وارد سامانه انتخاب رشته کنند. همچنین در زمان تعیین شده امکان ویرایش کد رشته های انتخاب شده نیز وجود خواهد داشت.

اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

با توجه به تغییرات ظرفیت در برخی از رشته محل ها، دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98 به روز رسانی شده است. از لینک زیر می توانید تغییرات ظرفیت رشته محل های اعلام شده را دانلود نمایید.

 

 

برای رشته فیزیک پزشکی تعداد 4 نفر ظرفیت عادی و 2 نفر ظرفیت شهریه پرداز برای پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز تخصیص یافته است و داوطلبان می توانند آن را نیز انتخاب نمایند. در خصوص رشته پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محل تحصیل پذیرفته شدگان این رشته، دانشکده پرستاری مامایی واقع در شهر رامسر می باشد.

همچنین داوطلبان سهمیه استعداد درخشان باید توجه داشته باشند که متن مندرج در انتهای کارنامه بر اساس اعلام داوطلب می باشد و هنوز اطلاعات دانشگاه مبنی بر تایید یا عدم تایید متقاضی اعلام نشده است.