اعلام نتایج نهایی پذیرش لیسانس به پزشکی 99-98

کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 97
اعلام نتایج نهایی پذیرش لیسانس به پزشکی 99-98

نتایج نهایی پذیرش لیسانس به پزشکی 99-98 دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد و بر این اساس 11 نفر دراین دوره پذیرفته شدند. کارنامه کلیه داوطلبان نیمه دوم مهر ماه به صورت اینترنتی منتشر خواهد شد. چگونگی دسترسی به کارنامه، زمان و چگونگی ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجوی دوره لیسانس به پزشکی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس یک آزمون چند مرحله ای صورت گرفت و پس از آزمون کتبی، داوطلبان واجدالشرایط در آزمون مصاحبه و ارزیابی فراشناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، ۲۰ نفر به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کتبی معرفی شده و در آزمون مرحله دوم دانشگاه شرکت کردند. از این 20 نفر، 11 نفر در آزمون مرحله دوم  پذیرفته شدند.