آمار نهایی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

تعداد داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد 98 انتخاب رشته کرده اند
تعداد داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد 98 انتخاب رشته کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مشاور عالی سازمان سنجش، از تعداد ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد 98، تعداد ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند.

تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 98

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 98، دوشنبه ۱۷ تیر ماه ۹۸ به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر شد و تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد، ۴۳۲ هزار و ۷۶۷ نفر در یک کد رشته و تعداد ۲۴ هزار و ۹۷ نفر در دو کد رشته مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

از تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته با توجه به پایان فرصت انتخاب رشته، تعداد ۲۵۳ هزار و ۷۳ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند. در واقع ۵۵.۴۰ درصد داوطلبان مجاز توانستند فرم خود را ارسال کنند.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری آزمون ارشد 98

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری آزمون ارشد 98 بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد ۱۶۰ هزار و ۸۱۷ نفر است و نتیجه نهایی در شهریورماه اعلام می شود.