آزمون های آزمایشی ارشد

اعلام نتایج کارشناسی ارشد

به گزارش سرویس خبری 3گام، به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور ؛ اعلام میدارد؛  بدين وسيله به داوطلبان آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 مي‌رساند كه نتيجه اوليه اين آزمون از ساعت 20:00 به بعد روز دوشنبه مورخ 98/04/17 اعلام می گردد. 
داوطلباني كه بر اساس اعلام نتيجه و مفاد كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در اين آزمون شوند، می بایست طبق مفاد اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص همزمان با اعلام نتيجه بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان  قرار داده مي‌ گیرد، نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر خود از روز چهارشنبه 98/04/19 لغايت روز یکشنبه 98/04/23 اقدام نمايند. 
همچنین دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون مذكور از روز دو‌شنبه مورخ 98/04/17 بر روي سايت اين سازمان قرارمی گیرد.