شرایط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 98

 

شرایط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 98

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد و دکتری 98 از بین داوطلبانی است که هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی در هر رشته و در زمان مقرر به سازمان سنجش معرفی می کند.

پذیرش در این شیوه جدا از فرآیند کنکور کارشناسی ارشد و دکتری می باشد و ظرفیت پذیرش مشخصی دارد.

 

بر اساس مفاد آئین نامه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان، دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) نمی‌ توانند از سهمیه استعداد درخشان استفاده کنند

 

شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 98 (پذیرش استعدادهای درخشان)

شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد و دکتری 98 از سوی سازمان سنجش اعلام شده است و به شرح زیر می باشد:

1- دانشجویان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ فارغ التحصیل شوند، در غیر این صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرش شده بر اساس آئین نامه‌های یاد شده مجاز نیست.

2- پذیرش فقط برای دوره‌های روزانه و غیرانتفاعی دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی است. دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، علمی کاربردی، غیرانتفاعی مجازی، دانشگاه‌ های دولتی در دوره‌ های نوبت دوم، الکترونیکی (مجازی)، نیمه حضوری، پردیس‌ های بین الملل (خودگردان) و پژوهش محور، مجاز به استفاده از آئین نامه‌های یاد شده برای پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان نیستند.

دانشگاه‌ ها می‌ توانند با رعایت شرایط فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش افراد حائز شرایط اقدام کنند. اسامی پذیرش شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید به سازمان سنجش اعلام و قطعی شدن ثبت نام بستگی به تأیید این سازمان دارد.

ظرفیت پذیرش استعداد درخشان دکتری 98

ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان دکتری 98 (پذیرش بدون آزمون دکتری 98)، هر دانشگاه می تواند حداکثر معادل 20% از ظرفیت پذیرش با آزمون دوره های روزانه و غیرانتفاعی خود را در هر کد رشته تحصیلی از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تایید وزارت علوم به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش کند.

ظرفیت پذیرش استعداد درخشان کارشناسی ارشد 98 

ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 98 (پذیرش استعدادهای درخشان) نیز اعلام شده است. بر اساس این شرایط، هر دانشگاه می تواند نسبت به پذیرش فارغ التحصیلان دوره کارشناسی پیوسته (دوره‌های روزانه و شبانه) واجد شرایط اقدام نماید. ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 98 به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون در هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 در دوره های روزانه یا غیرانتفاعی می باشد.

پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد آن ها، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

جدول ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد 98

ظرفیت پذیرش استعداد های درخشان کارشناسی ارشد 98 مطابق جدول زیر می باشد:

 

عنوان دانشگاه ظرفیت پذیرش میزان تخصیص ظرفیت پذیرش متقاضیان
دانشگاه‌های دولتی سطح یک تا ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون

- دو سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح یک

- یک سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها (خارج از سطح یک)

دانشگاه‌های دولتی سطح دو تا ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون

- دو سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح یک و دو

- یک سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها (خارج از سطح یک و دو)

دانشگاه‌های دولتی سطح سه تا ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون

- دو سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح سه

- یک سوم از مجموع ظرفیت از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها (خارج از سطح سه)

دانشگاه‌های دولتی سطح چهار تا ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون تخصیص ظرفیت پذیرش به هر نسبتی در اختیار دانشگاه است
دانشگاه‌های دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و مراکز پژوهشی تا ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون تخصیص ظرفیت پذیرش به هر نسبتی در اختیار دانشگاه است