انتشار کارنامه انتخاب رشته دکتری 98

کارنامه انتخاب رشته دکتری 98

کارنامه انتخاب رشته دکتری 98 برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته و کد رشته های انتخابی خود را در سایت سنجش ثبت کرده اند، بر روی سایت سازمان سنجش منتشر گردید. داوطلبانی که در کد رشته محل های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم هستند، می توانند مطابق برنامه زمانی شرکت در مرحله دوم آزمون (مرحله ارزیابی تخصصی) که در سایت این سازمان درج شده است، با همراه داشتن مدارک لازم برای انجام مصاحبه به هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مراجعه نمایند.

 

فقط داوطلبانی می توانند به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای انجام مصاحبه مراجعه کنند که کد رشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حدنصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.

 

با توجه به این که برنامه زمانی انجام مراحل مختلف ارزیابی تخصصی از داوطلبان توسط برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ماه مبارک رمضان پیش بینی شده و امکان تغییر آن وجود دارد، به کلیه داوطلبانی که بر اساس کارنامه منتشر شده در سایت سنجش در کد رشته محل های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم هستند، توصیه می شود حتما قبل از مراجعه برای انجام مصاحبه و ارائه مدارک مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزشی ذیربط مراجعه کنند.

 

داوطلبانی که در دوره روزانه پذیرفته شده اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری 99 نخواهند بود.

 

داوطلبانی که در کد رشته محل های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم هستند باید برای شرکت در مصاحبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، فرم بررسی صلاحیت های عمومی را تکمیل و کد پیگیری دریافت نمایند. برای این منظور باید از تاریخ اول تا سیزدهم خرداد 98 به سایت سنجش مراجعه 

 

کلیه داوطلبانی که در کدرشته محل‌های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم به منظور شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، باید به منظور تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی با مراجعه به لینک مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در سایت این سازمان، از تاریخ اول تا سیزدهم خرداد ۹۸ با پرداخت مبلغ ۴۴۰ هزار ریال (۴۴ هزار تومان) به صورت اینترنتی، فرم بررسی صلاحیت عمومی را تکمیل و کد پیگیری دریافت دارند.

داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی اقدام نکنند از گزینش نهایی حذف خواهند شد. 

 

نحوه گزینش نهایی داوطلبان آزمون دکتری 98 

گزینش نهایی داوطلبان در هر کد رشته محل بر اساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز (نمره کل اولیه- ۵۰ درصد در شیوه پذیرش آموزشی- پژوهشی و ۳۰ درصد در شیوه پذیرش پژوهش محور) و نمرات مراحل مختلف ارزیابی تخصصی (مطابق با مفاد مندرج در بند ۲-۱۲ صفحه ۹ دفترچه شماره ۱ آزمون)، حدنصاب تعیین شده توسط دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی در هر کد رشته محل و با توجه به اولویت کد رشته محل‌هایی که برای مصاحبه معرفی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

 

داوطلبان رشته امتحانی مدرسی معارف اسلامی (کد ۲۱۸۰) باید علاوه بر دارا بودن شرایطی که پیش از این اعلام شده، حداکثر تا ۷ روز پس از انتشار این اطلاعیه، برای طی مراحل پذیرش به پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان به نشانی www.asatid.org مراجعه نمایند. پس از ثبت نام داوطلبان در این سامانه، زمان مصاحبه از سوی این معاونت اعلام خواهد شد.

 

عدم ثبت‌ نام داوطلبان رشته امتحانی مدرسی معارف اسلامی در سامانه ی معاونت امور دفاتر ، اساتید و مبلغان به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می شود. 

 

در گزینش نهایی، وضعیت علمی داوطلبانی که نتیجه مراحل ارزیابی تخصصی آن ها از طرف معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان به صورت منفی اعلام گردد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 98 

داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 اقدام کرده اند، به منظور  اطلاع از زمان مصاحبه و چگونگی انجام مراحل ارزیابی تخصصی از داوطلبان و سایر مراحل گزینش به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایند.

افزایش ظرفیت پذیرش آزمون دکتری 98

با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی یا مکاتبات واصله از مؤسسات آموزش عالی، تغییراتی در ظرفیت های بعضی از کدرشته محل ها صورت گرفته است که تعداد داوطلبان قبولی بر اساس ظرفیت نهایی صورت خواهد گرفت.

کلیه داوطلبانی که انتخاب رشته کرده‌اند، وضعیت علمی آنها در کارنامه در هریک از کدرشته محل‌های انتخابی منعکس شده است، چنانچه داوطلبان در خصوص کارنامه نتایج انتخاب رشته سوالاتی داشته باشند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۷ خرداد ۹۷ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در سایت این سازمان تقاضای خود را ارسال کنند. به تقاضاهایی که به نحو دیگری و یا بعد از تاریخ فوق ارسال شود، پاسخ داده نخواهد شد.